Whistleblower

Här kan du rapportera uppmärksammade eller misstänkta överträdelser i Brixlys verksamhet, såsom överträdelser av lagar, Brixlys uppförandekod eller annan Brixlypolicy.

Välj det sätt som passar dig bäst. Väljer du att fylla i formuläret ges du möjlighet att anonymt kunna följa ärendets utveckling. All kommunikation kommer ske genom oberoende parts kanaler.

Fyll i formulär Skicka e-post

Via telefon: 010-145 59 58

FÖLJ UPP
DITT ÄRENDE

Personuppgifter